Kattinge og Risen: 1900-1920

< Før 1900     –     1920 til 1940 >

Niels Kristian Lorentzen (1860 – 1934) ?

Johanne Lorentzen (1861 – 1949? ? (Født Nielsen)