Fløng

Disse billeder, med relation til Lyngevej 28 i Fløng, er stort set alle fotograferet af Morfar (Ejvin Eriksen). Bortset fra årene før 1940, er billederne opdelt i perioder på 10 år. Der vil løbende blive lagt flere billeder på siden, lige som der, i den udstrækning det er muligt, vil blive sat navne på personerne på billederne.

Se billeder

Kattinge

Billederne på denne side har tilknytning til Toftagergaard i Kattinge og til Risgaard (Risen, Kattinge). Jeg vil løbende lægge flere billeder på siden, og billederne vil, i den udstrækning det er muligt at identificere personerne, blive forsynet med navne på de personer der ses på billederne.

Se billeder

Gevninge

Denne side er under opbygning

Knappen er ikke aktiveret

Sankt Hans 2017

Film fra den forsinkede Sankt Hans Aften 2017

SE FILMEN

Hvis du ved noget om et billede, f.eks. navne, steder, årstal eller andet, så fly mig en mail, hvor du skriver de oplysninger du måtte have.
Husk at nævne hvilket billede det drejer sig om - Kattinge/Risen eller Fløng - årstal (f.eks. 1920 - 1940) billedets nummer (står under billedet).

Mailen med oplysningerne sendes til:                       

tips@mortensens.dk 

Keld_mortensens